Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

1 – Algemene gegevens;
Kopra Trading VOF
Lange Maat 29
6932 AB Westervoort

BTW-nummer NL857136616B 01

2 - Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden staan ter beschikking van elke klant die een bestelling wil plaatsen. Het plaatsen van een bestelling via www.epskoelbox-transportbox.nl van Kopra Trading impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. In dit geval zullen de voorwaarden gelden die in werking waren op de datum van de plaatsing van de bestelling door de klant.

3 - Productinformatie

De producten worden aangeboden aan de klant zijn gedeeltelijk voorradig en bij goed functioneren van de site. Elk product wordt getoond met een algemene foto en een exacte beschrijving door Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox). De beschrijvingen zijn bedoeld om de klanten te informeren over de essentiële kenmerken van de producten voordat zij hun definitieve bestelling plaatsen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox). De foto’s van de producten zijn enkel ter referentie en geven geen contractuele verplichting.

4 – Bestelling

Voor het plaatsen van een bestelling op de site dient een account aangemaakt te worden, inclusief identificatie te kiezen bij het aanmaken van het account. De identificatiegegevens zijn en blijven vertrouwelijk. De klanten hebben altijd recht op toegang tot deze gegevens via een eenvoudige e-mail aan info@epskoelbox-transportbox.nl , die enkel beantwoordt zal worden via het emailadres verbonden aan de account van de betreffende klant.
Bij het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe de bestelbon nauwkeurig en precies in te vullen. Daarbij verbindt hij zich ertoe om de volgende rubrieken, die noodzakelijk zijn voor een juiste afhandeling van de bestelling, volledig in te vullen: a) keuze van het product/de producten b) keuze van het adres voor facturatie c) keuze van afleveradres d) keuze van betaalmiddel e) goedkeuring van de bestelling na verificatie f) betaling van de bestelling onder de voorziene voorwaarden. Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) bevestigt de bestelling en de voorwaarden: a) op de site, bij betaling b) per e-mail, op het adres dat de klant verleent.
Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren wanneer aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan en in het algemeen om elke bestelling te weigeren die een abnormale aard heeft of die om welke reden dan ook niet voldoet, zoals bv een vreemd afleveradres dat niet gelegen is in de bedoelde gebieden in Nederland of een extreem grote bestelling.

5 – Betaling

De afhandeling van de betaling gebeurt via de site met creditcard, via het beveiligde betalingssysteem Ideal of via bankoverschrijving. Om geldig te zijn, dient de betaling volledig afgerond te worden. Niet-betaalde bestellingen kunnen niet worden verzonden.
Bij betaling via bankoverschrijving dient een vertraging van enkele dagen in acht te worden genomen, variërend van bank tot bank, alvorens de bestelling verstuurd zal worden.

6 - Het recht op retournering

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Hebt u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via mctinfo@kopra-trading.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling. In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht binnen welke termijn ook de goederen retour zijn gekomen op het door ons opgegeven adres, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 50,- zullen bedragen.
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: Koel- of transportboxen die naar uw specificatie gemaakt zijn, Koel- of Transportboxen die incompleet, vervuild of gebruikt zijn, Koel- of Transportboxen die onverpakt retour komen.Deze zijn onbruikbaar en dus onverkoopbaar.

7 – Einde voorraad

De producten op de site worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Wanneer een product niet langer beschikbaar is, zal dit zo snel mogelijk worden verwijderd uit de online catalogus. Hoe dan ook zal Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) in het geval van geen voorraad zo snel mogelijk contact opnemen met de klant, per telefoon of per e-mail, om een oplossing te vinden, dan wel door de levering uit te stellen in afwachting van het opnieuw beschikbaar komen van het product, om dit zodra het mogelijk is te verzenden, dan wel door het product te vervangen door ander product dat gelijkwaardig is in prijs en kwaliteit.

8 - Prijzen

De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro, EXCLUSIEF BTW. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De producten worden altijd gefactureerd aan het tarief dat geldig was op het moment van de bestelling, computerfouten voorbehouden. De verzendkosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen van de aangeboden producten. De verzendkosten zijn steeds afhankelijk van de bestemming, het gewicht en het volume van het pakket.

9 - Levering

De bestellingen worden binnen 5 werkdagen bezorgd via PostNL of andere pakketdienst. Als de bestelling niet geleverd kan worden, bijvoorbeeld door geen voorraad, wordt de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Hoe dan ook is Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) niet verantwoordelijk voor een laattijdige levering die te wijten is aan een externe partij of partijen.
De klant is verantwoordelijk voor de juiste informatie betreffende de naam en het adres van de bestemming. Deze gegevens moeten precies en volledig zijn voor een zo goed mogelijke levering. Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een retournering van de zending bij een foutief adres of wanneer levering bij het gevraagde adres niet mogelijk is.
Bestellingen bij een postbusadres zullen niet in behandeling worden genomen. Bij afwezigheid van de geadresseerde of een ander persoon die de bestelling in ontvangst kan nemen, zal de postbode of koerier een bericht achterlaten met een uitnodiging aan de geadresseerde om het product te komen halen op het aangegeven postkantoor of depot. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot vergoedingen. Echter, als het product onder verantwoordelijkheid van de vervoerder niet is afgeleverd om redenen die verband houden met douane, stakingen, schade of een vorm van overmacht zoals gedefinieerd door de rechter, dan kan de verkoop ongedaan worden gemaakt en kan de klant een teruggave van het aankoopbedrag krijgen, maar geen andere schadevergoeding.
De levertijd wordt niet gegarandeerd tijdens feestperiodes zoals Kerst, Pasen, Valentijnsdag, Moederdag, etcetera.

10 – Klachten

De klant dient te controleren of het geleverde product in overeenstemming is met de bestelling. Elke klacht hierover dient binnen de 24 uur na ontvangst gedaan te worden om in aanmerking genomen te worden. Klachten dienen via e-mail ingediend te worden, op het adres info@epskoelbox-transportbox.nl Elke terugbetaling of toezegging van een tegoed vindt plaats binnen de twee weken. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de afhandeling hiervan.

11 – Garantie

Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) garandeert klanten dat de producten worden vervaardigd en verpakt onder strikte regels en bewaard in overeenstemming met de geldende normen in Nederland. Deze garantie is echter niet van toepassing wanneer de klant niet heeft voldaan aan de optimale opslagcondities.

12 - Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site (foto`s, illustraties, logo`s, ...) zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox). Reproductie en gebruik van de site, in welke hoedanigheid dan ook, zijn onderworpen aan voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox), houder van alle intellectuele eigendomsrechten.

13 - Overmacht

Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de overeenkomst in geval van overmacht, handelingen van een derde partij of klant en in geval technische problemen De verplichtingen worden opgeschort in het geval van overmacht, inclusief en niet beperkt tot: natuurrampen, incidenten, overstromingen, blikseminslag, stakingen, stroomonderbrekingen, het falen van het telecommunicatienetwerk, oorlog, rellen of onlusten, terreuraanslagen, regelgevende beperkingen met betrekking tot het aanbieden van telecommunicatiediensten, verlies van verbinding door openbare of particuliere ondernemers waarvan Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) afhangt. Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het misbruik van de producten die op de site verkocht worden.

14 - Bescherming van persoonsgegevens.

Door te bestellen via de website stemmen klanten in met het gebruik van hun persoonsgegevens door Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de goede verwerking van bestellingen te garanderen. Al deze informatie wordt behandeld met de grootste zorgvuldigheid en de grootste discretie.


15 - Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) is gevestigd bevoegd, tenzij Kopra Trading (EPSkoelbox-transportbox) voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2024 epskoelbox-transportbox | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel